Kajakroning

Kajakroning

Optagelse
Medlemmer, der vil starte kajakroning, skal dokumentere at kunne svømme mindst som følger:
Juniorer: 8-11 år 350 m
Juniorer: 12-17 år 600 m
Seniorer: 18 år + 600 m
(Forevisning af svømmebevis, der max. er to år gammelt).
I tilfælde af at medlemmet lider af sygdomme, der kan medføre lammelse eller bevidstløshed, henvises der til § 4 i Sikkerhedsbestemmelserne for DKF. Se også under afsnittet Reglement-Generelt.


Nybegyndere
Juniorroere, der ikke er fyldt 12 år, må ro i område B og A i følgeskab med en myndig instruktør 1 eller højere.
Andre nybegyndere må ro i område B og A i følgeskab med en instruktør 1 eller højere eller i område B med en roer, der har mindst en IPP2/EPP2 licens og er frigivet som rutineret.

For områder se under afsnittet dagligt ro-farvand.


Øvede
Roere, der er fyldt 12 år og som har svømmebevis på mindst 600 m samt roet mindst 75 km og har aflagt prøver som krævet efter IPP2/EPP2 kravene, kan frigives til at ro uledsaget, men kun i område B. Øvede roere må endvidere ro i område A sammen med en rutineret kajakroer.
Det er dog en forudsætning, at roere, der ikke er fyldt 18 år, har en skriftlig tilladelse fra forældre eller værge til at ro uledsaget.

For områder se under afsnittet dagligt rofarvand.


Rutinerede
Roere, der er fyldt 15 år og som har svømmebevis på mindst 600 m samt roet mindst 200 km og har aflagt prøver som krævet efter IPP2-kravene, kan frigives til at ro uledsaget i område B og A. Det er dog en forudsætning, at roere, der ikke er fyldt 18 år eller umyndige roere, har en skriftlig tilladelse fra forældre eller værge til at ro uledsaget. Rutinerede roere kan deltage i organiserede kajakarrangementer udenfor klubbens daglige rofarvand efter godkendelse af kajakchefen/formanden.

For områder se under afsnittet dagligt rofarvand.


Langtursroere
Rutinerede roere kan få tilladelse til at ro kajak uden for klubbens daglige rofarvand område B og A, når følgende betingelser er opfyldt:
 * Roeren skal være fyldt 18 år og være myndig, samt være frigivet til dagligt rofarvand A.
 * Roeren skal have logført mindst 500 km i kajak inden for de sidste tre år. (Ikke kun én sæson)
 * Roeren skal have kendskab til:
   * Brug af kort og kompas i teori og praksis. Vejrudvikling og indhentning af vejrudsigter.
   * Almindelige og specielle regler for sejlads i det valgte område.
 * Roning skal primært ske kystnært (50 m).

Roere, der ønsker tilladelse til langtursroning, skal godkendes af bestyrelsen og registreres i klubben.
Der startes som udgangspunkt altid fra klubben, og kajakkerne må ikke umiddelbart tages på bil til andet farvand.
Ture varende mere end et døgn skal godkendes af et bestyrelsesmedlem senest en uge før turen.
Langture må kun finde sted i kajakker med skot.
Langtursroere kan deltage i organiserede kajakarrangementer uden for klubbens daglige rofarvand efter godkendelse af kajakchefen/formanden.
Langtursroning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning samt når vandtemperaturen er under 10˚C er ikke tilladt.


Sikkerhed og udstyr
På alle ture skal medbringes:
Opdriftsmidler i kajakken, hvis der ikke er mindst et vandtæt skot.      
Fastbundet øse eller lænse pumpe.
Unge under 14 år og roere, der ikke er frigivet, skal altid være iført svømmevest EN 393 50N /oppustelig redningsvest EN 395 100N/ redningsvest EN 395 100N.
Der skal altid medbringes en godkendt svømme/redningsvest pr. person i kajakken, og alle skal være instruerede i brugen og i at tage redningsmidlet på i vandet.
Roere skal bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle vejrforhold.(Se Søsportens Sikkerhedsråds folder: Værd at vide om kulde og beklædning til søs. Findes på hjemmesiden)
Roeren skal forvisse sig om, at kajakken og redningsmidler er i forsvarlig stand.
Ud over registrering i Rokort skal en roer, som ror alene, inden afgang sikre sig ved at meddele turplan og seneste hjemkomsttidspunkt til en pårørende eller anden bekendt på land.
Der skal medbringes en fuldt opladet mobiltelefon i vandtæt indpakning.

Ring 112, om muligt, i tilfælde af ulykke.

Inden turen påbegyndes, skal den ansvarlige instruktør/roer sikre sig, at vejrforholdene og vejrudsigten for området og den påtænkte tur er i orden for sikker sejlads.
Ved langture skal der yderligere medbringes. Kort og kompas, 2 røde nødblus, førstehjælpskasse og reparationskit (Gafatape, kniv, tovværk). Hertil kommer relevant personligt udstyr.


Vintersæson
I perioden fra 1. oktober til og med 30. april skal alle bære svømmevest EN 393 50N /oppustelig redningsvest EN 395 100N/redningsvest EN 395 100N.

I perioden fra standerstrygning til standerhejsning kan der ansøges om tilladelse til vinterroning. Ansøgningen stiles til bestyrelsen. Ved vandtemperaturer under 10˚C skal alle som minimum være iført tørdragt.

Forskrifterne og anvisningerne for sikker vinterroning på hjemmesiden skal følges. Se særskilt reglement for vinterroning, som er et tillæg til dette reglement.


Svømmebeviser
Svømmebeviser skal af hensyn til den personlige sikkerhed fornys mindst hvert andet år. I tilfælde af sygdom, der har indflydelse på evnen til at svømme, skal svømmeprøven aflægges årligt eller efter forlangende fra bestyrelsen.


Generelt
Medlemmer under 12 år må ikke ro alene og skal altid være ledsaget af en myndig person.
Der må ikke ros længere fra land, end det er muligt at bjærge sig selv i land.
Alle kajakroere skal have kendskab til ”Lov og ret på vandet”, ”Værd at vide om sikkerhed for Kano og Kajak”, ”Værd at vide om kulde og påklædning til søs”, ”Værd at vide om bølger og vejr” og ”Værd at vide om rednings og svømmeveste” beskrevet i hæfter fra Søsportens Sikkerhedsråd. Findes i Klubhuset. Kan også findes og downloades via link på klubbens hjemmeside. Det påhviler hvert enkelt medlem at opretholde de færdigheder, der er forudsætningen for at benytte klubbens materiel. Herunder at få genopfrisket redningsøvelserne og sikkerhedsforskrifterne. Er der tvivl herom, skal der aflægges nye prøver.


Rokort.
Rokort skal altid udfyldes med fulde entydige detaljer, inden turen påbegyndes og skal afsluttes, når turen er færdig.
Rojournalen kan anvendes yderligere, og der anføres mobilnr i rojournalen.


Bestyrelsen 5. januar 2015 - Revideret 28.februar 2019.