Dagligt rofarvand

Dagligt rofarvand

1. Ved Lindenborg Roklubs daglige ro farvand forstås område A og B som angivet på kort.

2. Område A strækker sig fra en linje fra det gule hus på fællesarealet nord for Lyndby Sejlklub og til pynten ved den øvre ende af Lejre Vig. (Også defineret som til masterne) og nordpå i området til Møllekrog og mod øst til Ægholm og vest for korteste strækning mellem Okseholme og Ægholm samt korteste strækning fra Ægholm til sømærket ved Ægholm Flak og fra dette sømærke til Nørrehoved.

3. Område B strækker sig fra bunden af Lejre Vig op til begyndelsen af område A.

4. Al roning udenfor område A og B dækkes af de specielle regler for lange ture.

5. Lejre Vig og Roskilde fjord er fuglebeskyttelses / Natura 2000 område. Vores færden i området skal derfor ske i overensstemmelse med de for området gældende bestemmelser.

a. I fuglenes yngletid i perioden 1. april til 15. juli er det ikke tilladt at ro nærmere end 50 m fra øer og holme, herunder skovholmene vest for klubhuset samt Hyldeholm og Langholm.

b. Landgang på øer og holme er ikke tilladt for klubbens medlemmer.

c. For øvrige områder der befærdes af klubbens medlemmer skal man sørge for at gøre sig bekendt med de lokalt gældende regler. Se også opslag i klubhuset om gældende restriktioner for klubbens ro område.

d. Vær også opmærksom på specielt udpegede beskyttelses områder for blandt andet havørne.

e. Sejlads med vandscootere er forbudt i Roskilde Fjord og Lejre Vig

Udgivet 12. januar 2015