Generalforsamling

Generalforsamling - Indkaldelse 2014

Kære klubmedlem!

Så er det tid for afholdelse af vores årlige generalforsamling, som afholdes mandag den 27. januar kl. 19.30 med dagsorden og sted ifølge udsendt indkaldelse.
(Der burde ikke være tvivl om stedet, men skulle der være nogle, der ikke kan identificere stadionhuset ud fra nedenstående link, så lad mig det vide).

Som meddelt i mødeindkaldelsen og som tidligere bekendtgjort, ønsker jeg ikke at fortsætte på posten som formand.
Klubben skal derfor have fundet et medlem, der vil træde til på denne post.

Som det er jer bekendt, har formanden haft rigtig mange kasketter på og varetaget rigtig mange arbejdsopgaver (for mange). Dette skal vi have ændret på fremover, således at den nye formand får noget mindre at se til, og resten af bestyrelsen samt måske nogle menige medlemmer noget mere at se til. Der er derfor blevet udarbejdet et notat, der afgrænser, hvad formanden skal/bør varetage. Bestyrelsen vil på det konstituerende møde efter generalforsamlingen fordele de resterende arbejdsopgaver.
Det er bestyrelsens håb, at de skitserede afgrænsninger af formandens opgaver vil få nogle interesserede til posten på banen.

Er der spørgsmål omkring ovenstående så ring eller send mig en e-mail.

Indkaldelsen med alle relevante bilag er udsendt pr. post eller e-mail.

Godt nytår og på gensyn.
Jørgen

Link til Krak kort.