Наши партнеры:
Nyheder

Pontoner / Opstart af roning!

Så er pontonerne kommet i vandet og er klar til brug takket være en fin indsats fra broholdet. Tak for det.
Grunden til at vi er lidt sent ude i år har været, at vejret og vandstanden ikke var gunstige ved første forsøg lige før påske.
Vandtemperaturen er også kommet over 10 grader, så nu skulle der ikke være noget, bortset fra manglende svømmebeviser fra nogle af jer, der skulle forhindre jer i at komme på vandet.

Roer fór vild i tåge på Nakskov Fjord

Interessant historie om vejrlig og navigationsevner - læst i Nyhedsbrev Dansk Kano og Kajak Forbund - Maj 2014 Det er temmelig tankevækkende og meget anvendeligt til at få ens vurdering af egne evner anbragt på et passende niveau.

Roer fór vild i tåge på Nakskov Fjord

Leif Thygesen fra Nakskov Roklub var mandag den 31. marts på rotur på Nakskov Fjord. Først var det tåget, og så blev det heeelt tåget. Følg hans GPS-spor og læs hans personlige beretning. LINK

Lindenborg Roklub. Foreløbigt program for arbejdsweekend lørdag og søndag den 26. og 27. april

Lørdag den 26. april kl. 10.00-16.00 og Søndag den 27. april kl. 11.00-15.00

 1. Oprydning på plænen syd for klubhuset, herunder:
  Sortering og bortskaffelse af gamle plastdunke.
  Bortskaffelse af gammel båd vogn efter afmontering af brugbare dele. (Hjul og hjulaksel mm.)
  Planering af græsareal og reetablering af trappe fra strand sti til græsareal.
  Beskæring og oprydning af randbevoksning.
 2. Fjerne vindue til kælder og mure åbningen til med leca blokke. Efterfølgende pudsning og tjæring af sokkel når murværk er tørt.
 3. Højtryksspuling af fundament rundt om den store port. Reparation af murværk hvor nødvendigt og efterfølgende tjæring af murværk.
 4. Reparation af beton for plads (vandkant ved overgang til pontonbro) og andre steder hvor betonen er eroderet eller mangler.
 5. Eftersyn af redningsveste og journalføring af eftersyn. Opfølgning på system.
 6. Eftersyn af svømmeveste, overvejelser omkring anskaffelse af nye og journalføring af veste. Opstart af system
 7. Eftersyn af robåde og journalføring af eftersyn. Opstart af system.
 8. Eftersyn af kajakker og forsyne nye kajakker med navne, klub og opdriftsmidler. Journalføring af eftersyn. Opstart af system.
 9. Eftersyn af og påbegynde reparation af revne i Kai.
 10. Gennemgang af båd haller og omdisponering af pladser til både og kajakker med tilhørende modifikationer af beslag mm.
 11. Reparation af den hvide dør til klubhuset.
 12. Opstilling af roergometre.

 

Vi skal have samlet værktøj sammen til ovenstående og jeg stiller med.

Trailer, cement, mørtel, leca blokke, forskalning, murergrej, højtryksspuler, tjære, pensler og diverse let og tungt håndværktøj.

Vi skal også bruge skovle, spader, river, grensave mm.

Hvem byder ind med hvad og på hvilke dage? (Tilmelding til Jan eller Jørgen)

Jørgen Grastrup

30644623

Arbejdsweekend i strålende vejr

Så har vi fået overstået arbejdsweekenden i strålende vejr og med rigtig mange deltagere. Lørdag var der 11 og søndag var der hele 14 der kom forbi og gav en hånd med.

Vi fik malet, tjæret, muret, støbt, vasket og efterset robåde og kajakker, efterset rednings- og svømmeveste, pudset vinduer, slået græs, fældet buske, fældet træer, udskiftet tagplader, hvor vi var så uheldige at få dem ødelagt af tunge grene under fældningen, vasket gulve og mange andre forefaldende ting. Så nu skinner huset og er klart til åbent hus dag den 10. maj.

Vi fik gjort noget ved stort set alle punkterne på den eksisterende arbejdsliste. Der blev også tid til at nyde Ingers flæskesteg med sprøde svær, kage og meget andet godt.

Karen Margrethe var flittig med fotografiapparatet, så mon ikke hun kan bidrage med nogle billeder til dette indlæg.

Tak til alle for indsatsen.
Jørgen


Link til flere fotos fra arbejdsweekenden

Standerhejsning 2014

Vi havde en flot dag, hvor over 20 var mødt op.

Klubhuset, bådhallen og både er klar. Vandet nærmer sig de 10 grader og det er snart 1. maj, hvor vi alle skal på vandet. Formanden holdt tale og fortalte om de kommende aktiviteter og som afslutning holdt Boye en takketale for Jørgen. Han fik en flot indgraveret flaske og sluttede af med at hive flaget til tops.

Vi sluttede alle af med et høj hurra for den nye sæson.

 

Underkategorier