Наши партнеры:
Uddannelse & kurser

Uddannelse & kurser

Kajakuddannelse pensum sensommer 2020.

Lindenborg Roklub

Kajakuddannelse pensum sensommer 2020. 

 • At løfte & håndtere kajakken. 
 • Isætning, indstigning fra bro, ponton, kyst.
 • At gå i land / stige ud af kajakken ved bro, ponton, kyst.
 • At ro fremad i en lige linje – ca. 200m.
 • At ro baglæns i en lige linje. 
 • At stoppe kajakken effektivt og sikkert vha. få kraftfulde skoddetag 
 • ”Sculling” / smøretag med bagsiden af pagajen.
 • At dreje kajakken 360 grader på stedet vha. kombination af rotag og skoddetag. 
 • Sideforflytning med træktag og/eller ottetalstag – sidelæns roning, minimum 5 m.
 • At manøvrere kajakken. Der trænes i at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret. 
 • Støttetag til begge sider (”klappe” på vandet). 
 • At være fortrolig med at opholde sig i vandet iført svømmevest. 
 • Selvredning 1, at svømme sikkert i land med kajakken og udstyr. 
 • Selvredning 2, entring fra dybt vand, evt. med assistance fra anden hjælper i vandet. 
 • Makkerredning, entring med assistance fra hjælper i kajak 
 • Begynde på kantning; kajakken skal kantes for at opnå, at kajakken drejes lettere.
 • De grundlæggende sikkerhedsprocedurer med hensyn til sikkerhedsudstyr, hensigtsmæssig beklædning og sikkerhedsprocedurer i klubben.
 • Udfylde rojournal/rokort og kendskab til rettigheder for roområde mm.

Undervisning foregår hver onsdag eller torsdag kl. 18:30 – 21:30 alt efter hvilket hold, man er tilmeldt med start fra uge 32 og frem til uge 39, hvor eksamen ligger. Der vil ikke være yderligere undervisning efter uge 39. 

1: Uge 32

Præsentation af klubben, instruktører og kursister.

Gennemgang af beklædning, vest, pagaj, kajakker, sikkerhedsudstyr og løfteteknik.

På land: Fordeling af kajakker, vest og pagaj, tilpasning af disse til kursisten.

Gennemgang af ind- og udstigning fra bro, fremadroning, baglænsroning, drejning og stop.

På vand: Øves fremadroning, baglænsroning, drejetag og stop ved skoddetag.

Øve at ”ligge i flåde” (samle kajakkerne ved siden af hinanden med næsen samme vej.)

Udstigning ved bro, afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

2: Uge 33

På land: Repetition af løfteteknik, isætning, fremadroning, baglænsroning, drej og stop. 

Gennemgang af rundtag (rotag og skoddetag, så kajakken drejer 360 grader) Makkerredning.

På vand: Øve fremadroning, baglænsroning, rundtag 360 graders drej. Undervisning undervejs på kort rotur. Ved hjemkomst til klubhus, makkerredning og selvredning 1. hvor der svømmes i land med kajakken og pagaj, min. 20m. 

Tømning af kajak på lavt vand. Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage. 

3: uge 34

På land: Repetition af rundtag 360 graders drej, makkerredning og tømning af kajak.

Gennemgang af lave støttetag og sideforflytning. 

På vand: Øve rundtag 360 graders drej, sideforflytning, støttetag. Rotur op til pynten mod Herslev

Ind- og udstigning fra kyst. Ved hjemkomst til klubhus makkerredning og selvredning 1. hvor der svømmes i land med kajakken og pagaj, min. 20m. 

Tømning af kajak på lavt vand. Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage. 

4: uge 35

På land: Repetition af lave støttetag og sideforflytning. 

Gennemgang af selvredning 2, hvor kajakken tømmes og entres fra dybt vand.

På vand: Øvefremadroning, baglænsroning, nødstop, rundtag, sideforflytning, støttetag.

Makkerredning og selvredning 2. Undervisning foregår undervejs på rotur op mod mastelinjen.

Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

5: uge 36

På land: Repetitionen af sideforflytning og rundtag.

Gennemgang af at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret.

På vand: Øve sideforflytning, begyndende kantning, roning i 8-tal ved hjælp af roret. Ved klubhuset øve støttetag og selvredning 2.

Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

6: uge 37

På vand: Opsamlingsdag/ øvedag til, hvor det halter i styretagene og redninger.

7: uge 38

På vand: Opsamlingsdag/ øvedag til, hvor det halter i styretagene og redninger.

8: uge 39

Eksamen til EPP 2.