Наши партнеры:
Uddannelse & kurser

Uddannelse & kurser

Kajakuddannelse pensum 2020

 • At løfte & håndtere kajakken.
 • Isætning, indstigning fra bro, ponton, kyst.
 • At gå i land / stige ud af kajakken ved bro, ponton, kyst.
 • At ro fremad i en lige linje – ca. 200m.
 • At ro baglæns i en lige linje.
 • At stoppe kajakken effektivt og sikkert vha. få kraftfulde skoddetag
 • ”Sculling” / smøretag med bagsiden af pagajen.
 • At dreje kajakken 360 grader på stedet vha. kombination af rotag og skoddetag.
 • Sideforflytning med træktag og/eller ottetalstag – sidelæns roning, minimum 5 m.
 • At manøvrere kajakken. Der trænes i at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret.
 • Støttetag til begge sider (”klappe” på vandet).
 • At være fortrolig med at opholde sig i vandet iført svømmevest.
 • Selvredning 1, at svømme sikkert i land med kajakken og udstyr.
 • Selvredning 2, entring fra dybt vand, evt. med assistance fra anden hjælper i vandet.
 • Makkerredning, entring med assistance fra hjælper i kajak
 • Begynde på kantning; kajakken skal kantes for at opnå, at kajakken drejes lettere.
 • De grundlæggende sikkerhedsprocedurer med hensyn til sikkerhedsudstyr, hensigtsmæssig beklædning og sikkerhedsprocedurer i klubben.
 • Udfylde rojournal/rokort og kendskab til rettigheder for roområde mm.

Pga. coronakrisen kommer vi formodentlig til at ændre en del i nedenstående tidsplan, men alle skal nok komme igennem pensum.

Undervisning foregår hver onsdag eller torsdag kl. 18:30 – 21:30 alt efter hvilket hold, man er tilmeldt med start fra uge 19 og frem til uge 26, hvor eksamen ligger. Der vil ikke være yderligere undervisning efter uge 26.

1: Uge 19
Orienteringsaften: onsdag d. 6. maj kl. 18:30 – 21:30
Præsentation af klubben, instruktører og kursister.
Gennemgang af beklædning, vest, pagaj, kajakker, sikkerhedsudstyr og løfteteknik.

2: Uge 19
Svømmehal: søndag d. 10. maj kl. 17:00 – 20:00 Fløng badet.
Finde balancen i kajakken. Øve redninger i 26º varmt vand, evt. aflægge svømmebevis på 600m.

3: uge 20
På land: Fordeling af kajakker, vest og pagaj, tilpasning af disse til kursisten.
Gennemgang af ind- og udstigning fra bro, fremadroning, baglænsroning, drejning og stop.
På vand: Øves fremadroning, baglænsroning, drejetag og stop ved skoddetag. Kort rotur. Undervejs øve at ”ligge i flåde” (samle kajakkerne ved siden af hinanden med næsen samme vej.)
Udstigning ved bro, afvaskning af kajakker, oprydning af grej.
Kort evaluering med kaffe/te og kage.

4: uge 21
På land: Repetition af løfteteknik, isætning, fremadroning, baglænsroning, drej og stop.
Gennemgang af rundtag (rotag og skoddetag, så kajakken drejer 360 grader) Makkerredning.
På vand: Øve fremadroning, baglænsroning, rundtag 360 graders drej. Undervisning undervejs på kort rotur. Ved hjemkomst til klubhus, makkerredning og selvredning 1. hvor der svømmes i land med kajakken og pagaj, min. 20m.
Tømning af kajak på lavt vand. Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.
Kort evaluering med kaffe/te og kage.

5: uge 22
På land: Repetition af rundtag 360 graders drej, makkerredning og tømning af kajak.
Gennemgang af lave støttetag og sideforflytning.
På vand: Øve rundtag 360 graders drej, sideforflytning, støttetag. Rotur op til pynten mod Herslev
Ind- og udstigning fra kyst. Ved hjemkomst til klubhus makkerredning og selvredning 1. hvor der svømmes i land med kajakken og pagaj, min. 20m.
Tømning af kajak på lavt vand. Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.
Kort evaluering med kaffe/te og kage.

6: uge 23
På land: Repetition af lave støttetag og sideforflytning.
Gennemgang af selvredning 2, hvor kajakken tømmes og entres fra dybt vand.
På vand: Øve fremadroning, baglænsroning, nødstop, rundtag, sideforflytning, støttetag.
Makkerredning og selvredning 2. Undervisning foregår undervejs på rotur op mod mastelinjen.
Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.
Kort evaluering med kaffe/te og kage.

7: uge 24
På land: Repetitionen af sideforflytning og rundtag.
Gennemgang af at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret.
På vand: Øve sideforflytning, begyndende kantning, roning i 8-tal ved hjælp af roret. Ved klubhuset øve støttetag og selvredning 2.
Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.
Kort evaluering med kaffe/te og kage.

8: uge 25
På vand: Opsamlingsdag/øvedag til, hvor det halter i styretagene og redninger.

9: uge 26
Eksamen til EPP 2.

Lørdag d. 27 juni kl. 10:00 – 16:00
Madpakketur, hvor der er god tid til en længere rotur ca. 12km. Undervejs lægges ind til kysten og frokosten nydes. (Forbehold for vejret)