Наши партнеры:
Uddannelse & kurser

Uddannelse & kurser

Kajakuddannelse pensum 2018

Kajakuddannelse pensum 2018.

 • At løfte & håndtere kajakken.
 • Isætning, indstigning fra bro, ponton, kyst.
 • At gå i land / stige ud af kajakken ved bro, ponton, kyst.
 • At ro fremad i en lige linje –ca. 200m.
 • At ro baglæns i en lige linje.
 • At stoppe kajakken effektivt og sikkert vha. få kraftfulde skoddetag
 • ”sculling” / smøretag med bagsiden af pagajen.
 • At dreje kajakken 360 grader på stedet vha. kombination af rotag og skoddetag.
 • Sideforflytning med træktag og/eller ottetalstag – sidelæns roning, minimum 5m.
 • At manøvrere kajakken. Der trænes i at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret.
 • Støtte tag til begge sider (”klappe” på vandet).
 • At være fortrolig med at opholde sig i vandet iført svømmevest.
 • Selvredning 1, at svømme sikkert i land med kajakken og udstyr.
 • Selvredning 2, entring fra dybt vand, evt. med assistance fra anden hjælper i vandet.
 • Makkerredning, entring med assistance fra hjælper i kajak
 • Begynde på kantning; kajakken skal kantes for at opnå at kajakken drejer lettere.
 • De grundlæggende sikkerhedsprocedurer med hensyn til sikkerhedsudstyr, hensigtsmæssig beklædning og sikkerhedsprocedurer i klubben.
 • Udfylde ro-journal og kendskab til rettigheder for ro-område mm.

Undervisning foregår hver onsdag eller torsdag kl. 18:30 – 21:30 alt efter hvilke hold man er tilmeldt, med start fra uge 19 og frem til uge 26 hvor eksamen ligger. Inden da –orienterings aften og svømmehal. Der vil ikke være yderligere undervisning efter uge 26.

Orienteringsaften: Onsdag d. 25 april kl. 18:30 – 21:30

Præsentation af klubben, instruktør og kursister.

Gennemgang af beklædning, vest, pagaj, kajakker, sikkerhedsudstyr og løfteteknik.

Svømmehal: lørdag d. 28 april kl. 15:00 – 18:00 Fløng svømmehal

Finde balancen i kajakken. Øve redninger i 26º varmt vand, evt. aflægge svømmebevis på 600m.

Dag 1: uge 19

På land: Fordeling af kajakker, vest og pagaj, tilpasning af disse til kursisten.

Gennemgang af ind og udstigning fra bro, fremadroning, baglænsroning, drejning og stop.

På vand: Øves fremadroning, baglænsroning, drejetag og stop ved skoddetag. Kort rotur. Undervejs øve at ”ligge i flåde” samle kajakkerne ved siden af hinanden med næsen samme vej.

Udstigning ved bro, afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

Dag 2: uge 20

På land: Repetition af løfteteknik, isætning, fremadroning, baglænsroning, drej og stop.

Gennemgang af rundtag (rotag og skoddetag, så kajakken drejer 360 grader) Makkerredning.

På vand: Øve fremadroning, baglænsroning, rundtag 360 graders drej. Undervisning undervejs på kort rotur. Ved hjemkomst til klubhus, makkerredning og selvredning 1. hvor der svømmes i land med kajakken og pagaj, min. 20m.

Tømning af kajak på lavt vand. Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

Dag 3: uge 21

På land: Repetition af rundtag 360 graders drej, makkerredning og tømning af kajak.

Gennemgang af lave støttetag og sideforflytning.

På vand: Øve rundtag 360 graders drej, sideforflytning, støttetag. Rotur op til pynten mod Herslev

Ind og udstigning fra kyst. Ved hjemkomst til klubhus makkerredning og selvredning 1. hvor der svømmes i land med kajakken og pagaj, min. 20m.

Tømning af kajak på lavt vand. Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

Dag 4: uge 22

På land: Repetition af lave støttetag og sideforflytning.

Gennemgang af selvredning 2, hvor kajakken tømmes og entres fra dybt vand.

På vand: Øve fremadroning, baglænsroning, nødstop, rundtag, sideforflytning, støttetag.

Makkerredning og selvredning 2. Undervisning forgår undervejs på rotur op mod mastelinjen.

Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

Dag 5: uge 23

På land: Repetitionen af sideforflytning og rundtag.

Gennemgang af at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret.

På vand: Øve sideforflytning, begyndende kantning, roning i 8 tal ved hjælp af roret. Ved klubhuset øve støttetag og selvredning 2.

Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

Dag 6: uge 24

Teoriaften. (Erstatter en af de andre undervisningsdage ved dårligt vejr.)

Vejr, bølger, længere rotur, egen formåen, sikkerhedsudstyr på kajakken, kuldeskader, førstehjælp, færdselsregler på vandet, klubbens reglement.

Dag 7: uge 25

På vand: Opsamlingsdag/ øve dag til der hvor det halter i styretagene og redninger.

Dag 8: uge 25 OBS. søndag d. 24 juni.

Madpakketur hvor der er god tid til en længere rotur med undervisning. Undervejs lægges ind til kysten og frokosten nydes. (Forbehold for vejret)

Dag 9: uge 26

Eksamen til EPP 2.