Uddannelse & kurser

Uddannelse & kurser

Kajakuddannelse pensum 2016

 • At løfte & håndtere kajakken.
 • Isætning, indstigning fra bro, ponton, kyst.
 • At gå i land / stige ud af kajakken ved bro, ponton, kyst uden at beskadige kajakken eller broen/pontonen.
 • At ro fremad i en lige linje.
 • At ro baglæns i en lige linje.
 • At stoppe kajakken effektivt og sikkert vha. få kraftfulde skoddetag
 • At dreje kajakken 360 grader på stedet vha. kombination af rotag og skoddetag.
 • Sideforflytning med træktag og ottetalstag – sidelæns roning.
 • At manøvrere kajakken. Der trænes i at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret.
 • Støttetag til begge sider (”klappe” på vandet).
 • At være fortrolig med at opholde sig i vandet iført svømmevest.
 • Selvredning 1, at svømme sikkert i land med kajakken og udstyr.
 • Selvredning 2, entring med assistance fra hjælper i vandet.
 • Makkerredning, entring med assistance fra hjælper i kajak
 • Basal viden om at undgå at kæntre (fx støttetag med pagajen på vandet)
 • De grundlæggende sikkerhedsprocedurer med hensyn til sikkerhedsudstyr, hensigtsmæssig beklædning og sikkerhedsprocedurer i klubben.

 

I slutningen af kurset skal kursisten vise begyndende færdigheder i

                                 Kantning; kajakken skal kantes for at opnå at kajakken drejer lettere.

                                 ”sculling” / smøretag med bagsiden af pagajen.

Dag 1:

Præsentation af klubben, instruktør og kursister.

Gennemgang af beklædning, vest, pagaj, kajakker, sikkerhedsudstyr og løfteteknik.

Fordeling af kajakker, vest og pagaj, tilpasning af disse til kursisten.

På land: Gennemgang af ind og udstigning fra bro, fremadroning, baglænsroning, drejning og stop.

På vand: Øves fremadroning, baglænsroning, drejetag og stop ved skoddetag.

Øve at ”ligge i flåde” Samle kajakkerne ved siden af hinanden med næsen samme vej.

Udstigning ved bro, afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

 

Dag 2:

På land: Repetition af løfteteknik, isætning, fremadroning, baglænsroning, drej og stop.

Gennemgang af rundtag (rotag og skoddetag, så kajakken drejer 360 grader) Makkerredning.

På vand: Øve fremadroning, baglænsroning, rundtag 360 graders drej. Undervisning undervejs på kort rotur. Ved hjemkomst til klubhus, makkerredning og selvredning 1. hvor der svømmes i land med kajakken og pagaj, min. 20m.

Tømning af kajak på lavt vand. Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

 

 

Dag 3:

På land: Repetition af rundtag 360 graders drej, makkerredning og tømning af kajak.

Gennemgang af lave støttetag og sideforflytning.

På vand: Øve rundtag 360 graders drej, sideforflytning, støttetag. Rotur op til pynten mod Herslev

Ind og udstigning fra kyst. Ved hjemkomst til klubhus makkerredning og selvredning 1. hvor der svømmes i land med kajakken og pagaj, min. 20m.

Tømning af kajak på lavt vand. Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

 

Dag 4:

På land: Repetition af lave støttetag og sideforflytning.

Gennemgang af selvredning 2, hvor kajakken tømmes og entres fra dybt vand.

På vand: Øvefremadroning, baglænsroning, nødstop, rundtag, sideforflytning, støttetag.

Makkerredning og selvredning 2. Undervisning forgår undervejs på rotur op mod mastelinjen.

Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

 

Dag 5:

På land: Repetitionen af sideforflytning og rundtag.

Gennemgang af at ro i ottetaller ved at benytte sig af roret.

På vand: Øve sideforflytning, begyndende kantning, roning i 8 tal ved hjælp af roret. Ved klubhuset øve støttetag og selvredning 2.

Afvaskning af kajakker, oprydning af grej.

Kort evaluering med kaffe / te og kage.

 

Dag 6:

Repetition af alt, kursisterne kan komme med personlige ønsker. Opsætte bane der kan øves ved.

 

Dag 7:

Teoriaften.(Erstatter en af de andre undervisningsdage ved dårligt vejr.)

Vejr, bølger, længere rotur, egen formåen, sikkerhedsudstyr på kajakken, kuldeskader, førstehjælp, færdselsregler på vandet, klubbens reglement.

Eksamen til EEP 2.

 • Løft, håndtering, isætning, indstigning og udstigning fra både bro/ponton og kyst (skal foregå selvstændigt og sikkert).
 • At ro fremad i en lige linje over 200 meter (roningen skal foregå jævnt og symmetrisk).
 • At ro baglæns i en lige linje med god orientering i roretningen.
 • Dreje kajakken 360 grader på stedet vha. kombination af rotag og skoddetag.
 • Sideforflytning vha. træktag – sidelæns roning ca. 5 m.
 • Roning i 8‐taller (at manøvrere kajakken vha. roret).
 • Støttetag til begge sider (”klappe” på vandet).
 • Makkerredning: entring med assistance fra hjælper i kajak
 • Selvredning 1 + 2