Наши партнеры:
Fotos

Fotos

Standerstrygning - søndag den 27. oktober - Formandens tale + otos

Formandens tale.

Kære klubkammerater!

Dagene kortes, solen mister sin kraft og temperaturen falder både oven over og i vandet. Årets sidste rohold, vil jeg nok tro var ude den 23. oktober, det blev en firer med styrmand. Det er således nu tiden hvor vi skal stryge standeren og sige tak for denne sæson. For robådsholdene har sæsonen været rimelig god, hvilket desværre ikke kan siges om kajakroningen.

Sæsonen startede igen i år med en tur i svømmehallen, og vi regner med at afholde et tilsvarende arrangement i forbindelse med sæson start næste år. Der kunne nu godt have været en bedre tilslutning.

Der er i årets løb kommet enkelte nye medlemmer, men desværre ser vi nu en tilbagegang på kajaksiden, hvorimod robådssiden har været nogenlunde stabil i tilgang og afgang.  Ungdomsafdelingen har været på et stabilt antal deltagere. Afdelingen havde en ambition om at kunne tiltrække nye roere, hvilket er lykkedes rimeligt godt. Det har dog knebet med at få formalia omkring indmeldelser og svømmeprøver på plads.

Klubbens medlemstal er faldet, og hvad det endelige tal bliver, er ikke helt klart idet vi mangler at modtage betaling fra flere. Mit gæt er, at vi, hvis alle betaler, ender på et medlemstal på 104 mod 119 medlemmer i 2012 og 115 medlemmer i 2011.

Pontonerne vil blive taget på land snarest. For de af jer der ror kajak så husk på at kajakroningen nu, på grund af en vandtemperatur under 10 ˚C, skal ske under hensyntagen til klubbens regler for vinterroning (Tørdragt og redningsvest ).  Der er foreløbigt udstedt to tilladelser til vinterroning.

I vinterens løb vil der blive arrangeret klubaktiviteter på forskellige områder, ligesom der vil blive indkaldt til arbejdsdage.

Jeg har i år fået opgjort de samlede roede km for robåde og kajakker som følger. Robåde 1.245,5 km mod 1.181,4 km sidste år. Kajakfolket har præsteret at ro 3.483,8 km mod 4.109 km sidste år. (Tal pr. 26. oktober). I år har vi topplaceringer som følger. Niels Jørgen Askirk med 435 km., Lone Askirk med 409,5 km og Frank Jacobsen med 264 km.

I denne sæson skulle vi have haft en K2 kajak til rådighed, intentionerne var dog bedre end resultatet. Forhåbentlig bliver den klar til næste sæson. Som tidligere vil der til næste år være et begrænset antal pladser til nye kajakroere. Nye kajakroere vil blive optaget efter først til mølle princippet. Har I venner og bekendte, der gerne vil være med, så mind dem om at få trænet i svømning og få aflagt prøve inden vi starter igen. Husk på at nye medlemmer normalt ikke optages, før der foreligger et svømmebevis. Dette har vi desværre haft lidt svært ved at håndhæve i år.

Generelt, så udnyt vinteren til at opdatere svømmefærdigheder og vedligehold konditionen.

Efterskolen Lindenborg har nu fået gang i en roklasse, hvoraf 2 elever er ungdomseliteroere fra henholdsvis Københavns Roklub og Bagsværd Roklub. Det er hensigten, at disse to roere skal være medlemmer i klubben.

I vinterperioden vil klubbens to nyere roergometre blive placeret i et opvarmet lokale på efterskolen (i et væsentligt større lokale end sidste år).

Det er indtil videre aftalt, at klubbens medlemmer har adgang til rummet mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.00 til 20.00 og onsdag og søndag kl. 10.00 til 12.00. Udstyret skulle være på plads fra den 28. oktober. Interesserede bedes henvende sig til mig omkring adkomstforhold mm. Vi har også bestilt et kajakergometer til snarlig levering, som også vil få sin plads i rummet. Dette udstyr må kun bruges af rutinerede kajakroere eller af roere under tilsyn af en instruktør/rutineret kajakroer.

Der afholdes generalforsamling inden udgangen af januar 2014 i overensstemmelse med vedtægterne. Nærmere følger. Som tidligere meddelt, stiller jeg ikke op til valg til formandsposten, hvorfor klubben skal have fundet en ny kandidat til denne post. Jeg stiller dog gerne op til bestyrelsen med henblik på at varetage posten som materielforvalter og begrænsede specialopgaver.

For de af jer, der fortsat benytter klubhuset i vinterens løb, så tag jeres affald med hjem, alternativt kan affaldet deponeres i efterskolens beholdere for dagrenovation ved køkkenfløjen. Husk også på at der ikke er regnet med, at huset holdes opvarmet.  Dette vil kun ske når der er arrangementer og arbejdshold i gang. Der vil ligeledes blive lukket for vandet, når frosten sætter ind for alvor.

Husk at lukke vinduer og låse døre og slukke for lys, også i underetagen, samt for el radiatorer, kaffemaskine og varmtvandsbeholder mm.

Tak for alle indlæg til hjemmesiden omkring de forskellige events. De er med til at gøre den interessant og markedsføre klubben.

Vi har en tradition for, at den der har roet flest km stryger standeren. Denne tradition vil jeg dog, efter ønske fra bestyrelsen, tillade mig at bryde i år og vil i stedet for selv stå for standerstrygningen.

Men først en tak for denne sæson til jer alle og et trefoldigt leve for Lindenborg Roklub.

Lindenborg Roklub længe leve.

Hurra-hurra-hurra.

Standeren stryges.

Tak for det.

 

Vi var 15 medlemmer og 2 børn og der blev serveret sodavand, kaffe, the, brød og gammeldages æblekage.

Billeder fra årets standerstrygning.


Foto: Karen Margrethe Gabel